Jäsenyys

Liity jäseneksi ja täytä jäsenhakemus.

Jäsenyytesi varmistat maksamalla myöhemmin postissa tulevalla tilisiirrolla vuosittaisen jäsenmaksusi, jonka suuruus määräytyy harrastusaktiivisuuden mukaan seuraavasti:

Vuoden 2013 jäsenmaksut

Jäsenmaksu 30,00 € + 70,00 € poolinhoitomaksu (peritään seuran jäsenmaksun yhteydessä)

Jäsenyydellä huomattavia etuja

Jäsenyytesi Kuru Kelkkailijat ry:ssä tuo sinulle tulevaisuudessa useita etuja, joista merkittävimpänä lienee tietoisuus Pirkanmaalla olevista reitistöistä, niiden laajennuksista sekä kunnossapidosta. Lisäksi jäsenyytesi oikeuttaa yhdistyksen “omien” urien luvalliseen käyttöön. Tällaisia uria tehdään helpottaaksemme siirtymistä kotinurkista hoidetulle reitistölle ilman kiusallista peräkärryrahtausta. Olemme myös perinteisesti tehneet yhdistyksessä kelkkareissuja muille paikkakunnille jo ennen yhdistyksen rekisteröintiä, ja aiomme tarmokkaasti jatkaa tätä perinnettä. Lisäksi kerhomme on Suomen Moottoriliiton jäsen eli jos kisoihin osallistuminen kiinnostaa niin meidän kerhomme jäsenennä olet oikeutettu lisenssiin.

Jäsenyyteen liittyy myös ohjeita ja sääntöjä

Jäsenyytesi tuo tullessaan myös velvoitteita. Tärkein näistä on noudattaa ja tukea yhdistyksen sääntöjä ja ohjeita.Säännöillä ja ohjeilla on tarkoitus hallita harrastuksen tuomia epäkohtia yhteiskunnallisella tasolla ja näin “hyväksyttää” moottorikelkkailu kaiken kansan silmissä. Tehtävää on, kuten kaikki tiedätte. Lisäksi jäsenyyteen liittyy velvoite osallistua omin voimavaroin yhdistyksen toimintaan.

On kaikille parasta, että esimerkiksi yhdistyksen luottamustoimiin on halukkuutta ja täten tervettä vaihtuvuutta. Yhdistyksen on hyvä mm. talkootoiminnallaan vuosittain huolehtia reitistönsä kunnossapidosta ja suhteistaan maanomistajiin.